Σημερινό ΔΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρασκευοπούλου Αικατερίνη
  • Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλαμπόκα Τούλα
  • Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κόλλια Ελένη
  • ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Καχτίτση – Τζαβάρα Δήμητρα
  • ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Νικολακοπούλου Μαρίνα
  • ΓΕΝ. ΤΑΜΙΑΣ: Διαμαντοπούλου Αναστασία
  • ΕΙΔ. ΤΑΜΙΑΣ: Κόλλια Ελένη

Τμήμα Εθνικών Χορών

Έφορος: Παρασκευοπούλου Αικατερίνη
Συνέφοροι: Διαμαντοπούλου Αναστασία, Κόλλια Ελένη, Νικολακοπούλου Μαρίνα

Τμήμα Μητέρας και Παιδιού

Έφορος: Μικελοπούλου Μάχη
Συνέφοροι: Μουστάκη Μαρία, Δημητρουλοπούλου Γεωργία

Τμήμα Μουσικό (χορωδίας)

Έφορος: Μπαρτζοπούλου Παναγιώτα
Συνέφοροι: Νικολακοπούλου Μαρίνα, Μουστάκη Μαρία, Δημητρουλοπούλου Γεωργία

Τμήμα Λαογραφικό

Έφορος: Καλαμπόκα Τούλα
Συνέφοροι: Δημητρουλοπούλου Γεωργία, Μπαρτζοπούλου Παναγιώτα, Νικολακοπούλου Μαρίνα

Τμήμα Κοπτ. Ραπτικής

Έφορος: Μικελοπούλου Μάχη
Συνέφορος: Κόντου Αθηνά

Τμήμα Φιλολογικό

Έφορος: Καχτίτση –Τζαβάρα Δήμητρα
Συνέφορος: Παρασκευοπούλου Αικατερίνη

Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Έφορος: Δημητρουλοπούλου Γεωργία
Συνέφοροι: Μπαρτζοπούλου Παναγιώτα, Μικελοπούλου Μάχη, Νικολακοπούλου Μαρίνα

Τμήμα Εκδρομών

Έφορος: Καχτίτση – Τζαβάρα Δήμητρα
Συνέφοροι: Νικολακοπούλου Μαρίνα, Κόλλια Ελένη

Τμημα Ιματιοθήκης

Έφορος:  Μιχαλοπούλου Μαρία
Συνέφοροι: Νικολακοπούλου Μαρίνα, Διαμαντοπούλου Αναστασία

Τμήμα Τύπου, Εκδηλώσεων & Δημοσίων Σχέσεων

Έφορος: Νικολακοπούλου Μαρίνα
Συνέφοροι: Μιχαλοπούλου Μαρία, Διαμαντοπούλου Αναστασία, Μικελοπούλου Μάχη