Τμήμα Χορωδίας

Έφορος:
Παναγιώτα Μπαρτζοπούλου

Υπεύθ. Χορωδίας:
Κωστούλα Σακκά

Πληροφορίες

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του ΛΕΠ κάθε Δευτέρα 8.00 – 9.00 μμ

Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην έφορο του τμήματος (τηλ. 6934303462)