Τμήμα Χορωδίας

Έφορος:
Παναγιώτα Μπαρτζοπούλου

Υπεύθ. Χορωδίας:
Κωστούλα Σακκά

Πληροφορίες

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του ΛΕΠ κάθε Τετάρτη 7.30 – 9.30 μμ

Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην έφορο του τμήματος (τηλ. 6934303462)