Τμήμα Κοπτικής Ραπτικής – Κεντήματος – Οικοτεχνίας

Υπεύθυνη:
Αικατερίνη Παρασκευοπούλου
Δήμητρα Πατσούρη

Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούμε να απευθυνθείτε στα τηλ. 694 434 3669 και 697 844 0935