Λύκειον των Ελληνίδων, Τμήμα Παραρτημάτων: Η γυναικεία φωνή στην Ελλάδα του μεσοπολέμου. Βόλος, Ιωάννινα, Πύργος

Ιδιαίτερα τιμητική βραδιά η 4η Απριλίου 2017 για το Λύκειο των Ελληνίδων Πύργου. Το Λύκειο των Ελληνίδων (Αθηνών) μέσω του τμήματος παραρτημάτων και της εφόρου του κ. Μαρίας Παπαμάρκου το τίμησε μαζί με τα Λύκεια του Βόλου και των Ιωαννίνων ως τα τρία αρχαιότερα Λύκεια της Ελλάδας. Ετος ίδρυσης για το Λύκειο Ελληνίδων Βόλου (1920) Ιωαννίνων (1921) και Πύργου (1922).